Τομείς

Print

Στην σχολική μονάδα λειτουργούν τέσσερις τομείς με διάφορες ειδικότητες (Τομέα Πληροφορικής, Τομέας Γεωπονίας, Τομέας Οικονομίας, Τομέας Υγείας). Περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε τομέα μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ενότητες από το κεντρικό μενού επιλογών. Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου εδώ.

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Πληροφορικής

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης