Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος DO-IT

Εκτύπωση

Ανακοίνωση (announcement) έγκρισης Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης με τίτλο:

Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background (DO-IT)

 

DO IT

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετέχει στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο «Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background (DO-IT)". Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν η εταιρεία "Ecepaa: The European Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs", από το Βέλγιο η οποία είναι και συντονιστής του προγράμματος, η ΜΚΟ "Fundacion Red Incola" από την Ισπανία, ο οργανισμός "Joint Association" από την Ιταλία, το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης από την Ελλάδα, και η εταιρεία "AMECE" από την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική του προγράμματος Erasmus + και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ως απάντηση στον COVID-19, ο γενικός στόχος αυτής της πρότασης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πρακτικής στην ψηφιακή εποχή, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο με στόχο την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, το πρόγραμμα DO-IT θα διαρθρωθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους υπο-στόχους:

Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία θα συγκεντρώσει την τεχνογνωσία της για τη δημιουργία ερωτηματολογίων για τη διάδοση στους ενδιαφερόμενους φορείς (εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους νέων, ερευνητές και μέλη συλλόγων μεταναστών), μέσω ψηφιακών εργαλείων διάδοσης και σε βάθος συνεντεύξεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη συνέχεια θα αναλυθούν και θα οργανωθούν για να γραφεί μια ψηφιακή δημοσίευση που θα περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας, για να δείξουν και να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης για νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης https://2epal-kater.pie.sch.gr/2epal/index.php/el/drastiriotites/europaika-programmata/erasmus-2018-2020/do-it-eramsus

Δημοσίευση στον τύπο: Ντελάλης, Ολύμπιο Βήμα, Καπα News, Πιερική Αλήθεια, Πιερία News,