Arrow
Arrow
2nd Vocational School of Katerini
Slider

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά ο καθορισμός των κανόνων συμπεριφοράς εκπαιδευτικών και μαθητών για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του σχολείου ώστε αυτό να πετυχαίνει τους στόχους του.   Με τον εσωτερικό κανονισμό πιστεύουμε ότι κάνουμε τις σχέσεις μεταξύ μας πιο ξεκάθαρες, μειώνουμε τις εντάσεις στο σχολείο και βάζουμε γερά θεμέλια για την κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας.

Γενικοί κανόνες για τη στάση και τη συμπεριφορά εκπαιδευτικών και μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να:

 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό στην προσωπικότητά τους.
 • Υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων εντός και εκτός της σχολικής τάξης, επιλέγοντας κάθε φορά τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια, χωρίς διακρίσεις, και σεβόμενοι τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους.
 • Συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο, που δημιουργεί στους μαθητές το αίσθημα της ασφάλειας και της άνεσης να απευθύνονται σ’ αυτούς για την αντιμετώπιση  τυχόν προβλημάτων τους.

 

Οι μαθητές οφείλουν να:

 • Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στο χώρο του σχολείου (καθαρίστριες, φύλακες, διαχειριστή κυλικείου κ.α ).
 • Σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία.
 • Λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο και να μη καταφεύγουν σε ακρότητες. Η απρεπής συμπεριφορά, η χειροδικία, η αυτοδικία , η άσκηση βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές ή/και καθηγητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή ή από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Βασικοί κανόνες λειτουργίας της σχολικής ζωής

 • Το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου ξεκινά στις 8.20 το πρωί με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 14.10. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η πόρτα της αυλής κλείνει.
 • Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 8.10 π.μ.
 • Οι μαθητές που δεν προσέρχονται έγκαιρα δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στους Υποδιευθυντές του σχολείου, οι οποίοι θα κρίνουν αν θα εισέλθουν ή όχι στην τάξη. Σε όσους καθυστερούν συστηματικά την πρώτη ώρα ασκείται πειθαρχικός έλεγχος.
 • Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου, πλην των επιμελητών οι οποίοι έχουν την ευθύνη της τάξης την ώρα του διαλείμματος. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και έχουν πάρει άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Για λόγους ασφαλείας, κανείς μαθητής δεν βγαίνει έξω από την αυλή του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος και πάντα μετά από  άδεια των Υποδιευθυντών.
 • Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ό,τι απαιτείται για τη διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά, με την επιβολή των παρακάτω κατά σειρά πειθαρχικών κυρώσεων: επίπληξη, αποβολή μιας ημερας από το Διευθυντή.
 • Ο μαθητής που θεωρεί ότι τιμωρήθηκε άδικα συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με την Διεύθυνση του Σχολείου, αν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. Στην περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, κατά την παραμονή του στο σχολείο, να το έχει απενεργοποιημένο. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή κινητών τηλεφώνων.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών και ποτών μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια.
 • Το κάπνισμα αποτελεί μια ιδιαίτερα επιβλαβή συνήθεια και ειδικά για τους νέους. Το σχολείο έχοντας υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών, να καταπολεμά την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, και εφαρμόζοντας τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/ 31 - 01 – 2018 ) θα τιμωρεί τους μαθητές που καπνίζουν με μία (1) ημέρα αποβολή. Η παραπάνω εγκύκλιος πρέπει να γίνεται σεβαστή και από τους Διδάσκοντες Καθηγητές & Καθηγήτριες του σχολείου.
 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το σχολικό χώρο. Φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους και να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο εποπτικό υλικό. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ

Καθήκοντα επιμελητών

 • Ο υπεύθυνος τμήματος ορίζει δύο επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά.  Τα ονοματεπώνυμα των επιμελητών αναγράφονται κάθε φορά στο Απουσιολόγιο.
 • Κατά τα διαλείμματα παραμένουν στην αίθουσα, ανοίγουν τα παράθυρα για αερισμό και καθαρίζουν τον πίνακα. Δεν επιτρέπουν την παραμονή στην αίθουσα στους μαθητές, εκτός απ’ αυτούς που έχουν άδεια.. Εάν οι συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή. Είναι υπεύθυνοι και λογοδοτούν για οποιαδήποτε ζημιά γίνει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας της τάξης. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά ή ρύπανση στον εφημερεύοντα καθηγητή, είτε προέρχεται από μαθητές του της τάξης είτε από οποιονδήποτε άλλο.
 • Μετά το τελευταίο μάθημα της ημέρας εξέρχονται τελευταίοι αφού την επιθεωρήσουν προσεχτικά. Εάν κάποιος μαθητής λησμόνησε βιβλίο ή τετράδιο ή άλλο αντικείμενο, το παραλαμβάνουν και το παραδίδουν στο Γραφείο.
 • Όταν διαπιστώσουν οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με την εκτέλεση των  καθηκόντων τους, απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή.

Καθήκοντα απουσιολόγων

 • Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος με βάση την βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
 • Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το γραφείο των Υποδιευθυντών, καταχωρίζουν τις απουσίες και τα επιστρέφουν στο γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες.
 •  Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο.
 • Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Απουσιολογίου και του Βιβλίου Ύλης.
 • Κάθε βδομάδα αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των δύο επιμελητών στο Απουσιολόγιο.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

   

 

 

 

   

 

   

 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr