Διοίκηση

Print

Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την διοίκηση του σχολείου, τον Διευθυντή, τους υποδιευθυντές, τους υπεύθυνους τομέων, το εκπαιδευτικό προσωπικό και την γραμματεία.

Κάντε την επιλογή σας από το μενού