Δραστηριότητες

Print

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά τις διάφορες δράσεις τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με Ευρωπαϊκά πρόγράμματα, σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις, σεμινάρια, ερευνητικές εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές ενημερώσεις τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών.

Κάντε την επιλογή σας από το μενού