Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

 

Την εκδρομή ΑΝΕΛΑΒΕ το ταξιδιωτικό γραφείο Complete Travel (Last UPD )

Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 20833/ΓΔ4/12-2-20 ΦEK456/Tβ/13.02.2020, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή, καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά το αργότερο την Τρίτη 21-02-2023, στις 12:00 π.μ. με τις προδιαγραφές που παρατίθενται.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

  • Προορισμός: Τριήμερη , διαμονή (δύο βράδια) στην Ξάνθη.
  • Ημερομηνίες: Αναχώρηση από την Τρίτη 28-03-2023 και επιστροφή την Πέμπτη  30-3-2023 στην Κατερίνη γύρω στις 21:00. Διανυκτερεύσεις δύο.

 

Το συνοπτικό πρόγραμμα είναι το παρακάτω:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)

( Ευέλικτες ημερομηνίες 4-6 Απριλίου)

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ:

ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ- ΞΑΝΘΗ ( Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο)- ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ:

Γαλάνη Ξάνθης ( Χώρος αναψυχής – Νέστος Ποταμός)- Πόλη της Κομοτηνής- Επιστροφή στην Ξάνθη- ελεύθερος χρόνος- Βραδινή διασκέδαση σε Ταβέρνα.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 150+/-20 μαθητές,  10 συνοδοί καθηγητές  και ένας αρχηγός ( σύνολο 11 συνοδοί)

Μετακίνηση: οδικώς, με αναχώρηση στις 28-03-2023 το πρωί από Κατερίνη προς Ξάνθη και επιστροφή την  Πέμπτη 30-03-2023 με λεωφορείο πολυτελές που να διαθέτει ζώνες ασφαλείας, και κάθε άλλη σύγχρονη διευκόλυνση. Το λεωφορείο θα βρίσκεται στη διάθεση των μαθητών κατά την παραμονή τους στην Ξάνθη , σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όλες τις δράσεις τους.

Διαμονή: Σε ξενοδοχείο 3-4 αστέρων. Για τους μαθητές απαιτούνται δωμάτια τρίκλινα η τετράκλινα, και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα, ανάμεσα στα δωμάτια των μαθητών.

Διατροφή: ΠΡΩΙΝΟ / ή και Ημιδιατροφή

Ασφάλιση: Ασφαλιστική σύμβαση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή εκ μέρους του ταξιδιωτικού πρακτορείου και πλήρης ατομική ταξιδιωτική και ιατροφαρμακευτική ασφάλιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ζωής και της κάλυψης πρόσθετων εξόδων περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, και καθηγητές σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής

Ακύρωση εκδρομής: Σε περίπτωση που η εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή έλλειψης έγκρισης της μετακίνησης από αρμόδιους φορείς, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση του σχολείου ή των μαθητών και εφόσον το ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει εισπράξει χρήματα, υποχρεούται σε επιστροφή.

Κοστολόγηση εκδρομής: Σαφής υπολογισμός (α) του συνολικού κόστους της εκδρομής (με όλους τους φόρους και τα τέλη) (β) της τελικής τιμής ανά μαθητή(συμπεριλαμβανομένου του κόστους συμμετοχής των συνοδών καθηγητών) και (γ) Έκδοση ονομαστικών αποδείξεων για κάθε μαθητή.

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και εγγυητική επιστολή διεξαγωγής της εκδρομής.

Αποδείξεις: Έκδοση από το ταξιδιωτικό γραφείο ονομαστικών αποδείξεων για κάθε μαθητή.

Ποινική ρήτρα: 500 ευρώ του συνολικού ποσού της εκδρομής θα αποτελεί και την ποινική ρήτρα που θα καταβληθεί στο έπακρον μόνο εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα της Σύμβασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020). Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής.


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (http://dide.pie.sch.gr)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθανάσιος Καρακούσης

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU