Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος DO-IT

Το DO-IT (Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background ) είναι ένα έργο KA2 που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus. Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο DO-IT, που στο εξής καλείται «κοινοπραξία», είναι εκπρόσωποι τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο (Ecepaa), Ιταλία (Associazione Joint και AMECE), Ισπανία (Red Incola) και Ελλάδα (The 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης). Το DO-IT επικεντρώνεται στην ψηφιακή μάθηση και εκπαίδευση, απευθυνόμενο σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που συνήθως ασχολούνται με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο εκπαιδευτικό σύστημα

do it logo official

Η Κοινοπραξία
Ο οργανισμός που συντονίζει το έργο DO-IT είναι η Ecepaa (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάλυσης και Υποθέσεων Οικονομικής και Πολιτικής). Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των μεταναστών. Το Associazione Joint είναι ένας σύλλογος νεολαίας με έδρα την Ιταλία, το έργο του οποίου επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή ευκαιριών μάθησης στους νέους μέσω διεθνών εμπειριών, όπως Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Διεθνής εθελοντισμός, Κατασκηνώσεις εργασίας, τοπικά και διεθνή μαθήματα κατάρτισης, Ανταλλαγές νέων και Δημιουργία ικανοτήτων Εργα. Το AMECE (Association Maison d’Enfant pour la Culture et l’Education - Italy) εδρεύει στο Τορίνο. Οι δραστηριότητές του στοχεύουν στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών, των εφήβων και των νέων ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από χώρες της Βόρειας Αφρικής. Το Fundacion Red Incola είναι ένα ίδρυμα που αποτελείται από εννέα θρησκευτικές οντότητες. Η αποστολή του είναι να στηρίξει τον πληθυσμό των μεταναστών σε επικίνδυνες καταστάσεις αποκλεισμού, στην προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, ώστε να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης είναι ένα σχολείο στην Ελλάδα που εξυπηρετεί περίπου 800 μαθητές, ηλικίας 16 - 19 ετών, με 100 εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς τομείς (Πληροφορική, Υγεία & Πρόνοια, Γεωργία/Τεχνολογία Τροφίμων/Διατροφή και Επιχειρήσεις/Οικονομικά).

Το πρόγραμμα
Τηρώντας τη γενική πολιτική Erasmus Plus και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, ο γενικός στόχος του έργου DO-IT είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου πρακτικής στο ψηφιακό πλαίσιο, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Σε μια τέτοια προοπτική, το να δοθεί μια διακρατική διάσταση στο έργο σημαίνει ότι θα επιτρέψει μια βαθύτερη κατανόηση και εξέταση του τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης, ισχυρής συγκριτικής ανάλυσης.

Προχωρώντας, οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

● Εντοπισμός, ανάπτυξη και διάδοση καλών πρακτικών και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για την παροχή δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές που τους καθιστούν ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που προέκυψαν ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19.

● Προώθηση της αναγνώρισης των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο ενώ συμμετέχουν σε ανεπίσημες δραστηριότητες.
● Αύξηση της ικανότητας 50 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα ψηφιακών ικανοτήτων, παρέχοντάς τους εκπαίδευση σχετικά με τις 5 ικανότητες που εντάσσονται στο «Πλαίσιο Ψηφιακής Επάρκειας 2.0».
● Αύξηση της ικανότητας 50 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών να αναγνωρίζουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν από νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια ανεπίσημων εμπειριών.

Το υπόβαθρο
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο DO-IT προέρχεται από μια γενική εξέταση των συνεπειών του Covid-19 στους πιο μειονεκτούντες νέους (με μεταναστευτικό υπόβαθρο) στον τομέα της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, οι περιορισμοί κλειδώματος στην Ευρώπη, που έγιναν υποχρεωτικοί από τις κυβερνήσεις, είχαν διαφορετικές επιπτώσεις, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα. Αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα όσον αφορά τον τρόπο διασφάλισης της πρόσβασης, της ισότητας και της ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον. Από αυτήν την οπτική γωνία και συνέπεια, ενώ οι έμμεσοι ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του προγράμματος DO-IT είναι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι άμεσοι είναι τα μέλη των οργανώσεων που συμμετέχουν στο ίδιο το έργο, δηλαδή δάσκαλοι, εκπαιδευτές, ερευνητές, νέοι εργαζομένων και ενώσεων μεταναστών και των παιδιών τους.

Εφαρμογή DO-IT
Το έργο DO-IT αναμένεται να φτάσει σε αρκετά αποτελέσματα. Οι εταίροι, συγκεντρώνοντας την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα αναφοράς, θα δημιουργήσουν 5 ερωτηματολόγια που θα παραδοθούν σε 5 διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων:

- Εργαζόμενοι νέων
- Εκπαιδευτές
- Δάσκαλοι
- Ερευνητές
- Μέλη συλλόγων μεταναστών.

Επιπλέον, η κοινοπραξία θα εργαστεί για τη δημιουργία 5 επιπλέον ερωτηματολογίων για σε βάθος συνεντεύξεις. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια ψηφιακή δημοσίευση σε διάφορα θέματα, όπως η εγκατάλειψη του σχολείου, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 και οι καλές και βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μετριάσουν αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση και τη μάθηση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Συνεπώς, το DO-IT αντιπροσωπεύει έναν καινοτόμο τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην εκπαίδευση, με έμφαση στις ανάγκες των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και στο ευρύ φάσμα επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU