Δελτίο τύπου 1η συνάντησης Erasmus - Πρόγραμμα DO-IT

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής Συνάντηση στην Κατερίνη, Ελλάδα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DO-IT ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ 06 & 07 Σεπτεμβρίου 2021.

do it logo officialDigital cOmpetence to teach youth wIth migranT background

Code: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082742

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης θα φιλοξενήσει όλους τους εταίρους του προγράμματος Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background (DO-IT) στην Κατερίνη για την πρώτη διεθνική συνάντηση προγραμματισμού των εργασιών και ανάδειξης καλών πρακτικών εκπαίδευσης στην περίοδο Covid 19.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι : European Center for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA) - Βέλγιο, διοργανωτής του προγράμματος, Association Maison d'Enfant pour la Culture et l'Education - Ιταλία, Fundacion Red Incola - Ισπανία, Associazione Di Promozione Sociale Joint – Ιταλία, 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης - Ελλάδα  .

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική του προγράμματος Erasmus + και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ως απάντηση στον COVID-19, ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πρακτικής στην ψηφιακή εποχή, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο με στόχο την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, το πρόγραμμα DO-IT διαρθρώθηκε σε τέσσερις συγκεκριμένους υπο-στόχους:

Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία και ανάδειξη καλών εναλλακτικών πρακτικών εκπαίδευσης.

Υπ. Επικοινωνίας : Δρ. Σιδηρόπουλος Δημήτρης 

Αναδημοσίευση: Ο Ντελάλης, Επτά News, Ημερήσια της Πιερίας, Ολύμπιο Βήμα,

press release do it meeting Greece