Δελτίο τύπου Virtual Training στην Πορτογαλία

Εκτύπωση

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης σε virtual training στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

17 05 2021 a

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 με τίτλο «Effective e-Learning System Based on Digital Competences -EES», συμμετείχε σε διαδικτυακή εκπαίδευση (virtual training), η οποία υλοποιήθηκε από τις 17 – 21 Μαϊου 2021 με διοργανωτή τον εταίρο από την Πορτογαλία και συμμετέχοντες συνολικά έξι σχολεία. Η ομάδα του 2ου ΕΠΑΛ επρόκειτο να μετακινηθεί στην Πορτογαλία για δια ζώσης συνάντηση και εκπαίδευση, όμως δεδομένης της κατάστασης με τον COVID 19, προτιμήθηκε για λόγους ασφαλείας η εξ’ αποστάσεως υλοποίηση της συγκεκριμένης συνάντησης-εκπαίδευσης. Ο τρόπος αυτός, της διαδικτυακή εκπαίδευσης προσέφερε την δυνατότητα σε περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας να συμμετέχουν και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Συγκεκριμένα συμμετείχαν στην διαδικτυακή εκπαίδευση 14 καθηγητές.

Οι κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης εκπαίδευσης μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

  1. 1. Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
  2. 2. Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη δημιουργία διαδραστικού υλικού μελέτης καθώς και σχεδίων μαθημάτων, αλλά και τη χρήση πλατφορμών και εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για τη δημιουργία περιεχομένου
  3. 3. Προετοιμασία των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην τάξη και τις πλατφόρμες e-learning με δημιουργία κινήτρων
  4. 4. Βοήθεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν είναι:

17 05 2021 i

Για την υλοποίηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ζωντανές συνεδρίες (live sessions) με το λογισμικό Zoom, ενώ παράλληλα υπήρξαν και βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και να ολοκληρώσουν τις σχετικές εργασίες αξιολόγησης. Το πρόγραμμα της συνάντησης αναρτήθηκε στο paddlet - https://padlet.com/mario_coelho_moura/itjfofv9lmww14le ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκε πληθώρα διαδικτυακών εργαλείων στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από όλους τους συμμετέχοντες. Στον παρακάτω σύνδεσμο, αναφέρονται αναλυτικά όλες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν.

https://2epal-kater.pie.sch.gr/2epal/index.php/el/drastiriotites/europaika-programmata/erasmus-2018-2020/ees-erasmus

3rd day croatia python 3

Αναδημοσίευση: PieriaNews, Ο Ντελάλης, ΚαπαNews, Ολύμπιο Βήμα, Δευτοβάθμια Πιερίας