Οι σχολές και τα τμήματα εισαγωγής των Μαθητών ΕΠΑΛ ( Μηχανογραφικό 2020)

Εκτύπωση

Στο παρακάτω αρχείο φαίνονται οι Σχολές και τα τμήματα Εισαγωγής των μαθητών ΕΠΑΛ ανάλογα με τον Τομέα τους. 

Με βάση το Μηχανογραφικό του 2020. 

sxoles

Δείτε το αρχείο