Οριστικοί Πίνακες Μαθητείας - Δ φάση

Εκτύπωση

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
1 10750 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,6
2 10794 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
3 10748 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,9
4 10752 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,8
5 10751 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,1
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 9571 2019 Ν. 4386/2016 Άλλο άνω των 25 19,7
2 8605 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,6
3 7664 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19
4 9126 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
5 10463 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,7
6 7651 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,3
7 9127 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,7
8 7878 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,4
9 7600 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,2
10 10425 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
11 8366 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
12 9732 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,1
13 7586 2014 Ν. 3475/2006 ΓΕΛ άνω των 25 17,2
14 9440 2002 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 16,1
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
1 7593 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,9
2 9115 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 17,6
             
Οι αιτήσεις 7554 & 7588 απορρίφθηκαν λόγω μη κατάθεσης  δικαιολογητικών .
             
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
1 10730 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
2 10742 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
3 10736 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,3
4 10745 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,1
5 10728 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,9
6 10746 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2