Εκπαιδευτικές Ενημερώσεις

Εκτύπωση

Η σχολική μονάδα οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ποικίλες εκπαιδευτικές ενημερώσεις, ομιλίες και σεμινάρια τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές.

Ειδικοί σε διάφορα θέματα των τομέων του σχολείου, όπως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αντιμετώπιση τους άγχους, διακοπή του καπνίσματος, ασφάλεια στο διαδίκτυο, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, ασφαλής οδήγηση, κτλ ενημερώνουν τους μαθητές και συζητούν μαζί τους.

Αντίστοιχα, διοργανώνονται ενημερώσεις και σύντομα σεμινάρια ή ημερίδες για τους καθηγητές του σχολείου σε θέματα όπως αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, κτλ, είτε από σχολικούς συμβούλους είτε από διακεκριμένους ομιλητές.