Τηλεφωνικός Κατάλογος

Εκτύπωση

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Γραφείο

Εσωτερικό

Εξ. Γραμμή

Διευθυντής

670

23510 45670

Γραμματεία

650

23510 45650

Γραμματεία - Fax

678

23510 45678

Υποδιευθυντής

660

23510 45660

Υπεύθυνοι Τομέων

σύντομα...

σύντομα...

Βιβλιοθήκη

667

23510 45667

Γραφείο Καθηγητών

661

23510 45661

Γραφείο Καθηγητών

662

23510 45662

Ιατρείο

663

23510 45663

Επιστάτης

665

23510 45665

Κυλικείο

666

23510 45666

Ειδικό Σχολείο

669

23510 45669