ΕΙΣΟΔΟΣ 
ENTER 
Ηλεκτρονική εγγραφή στην σχολική μονάδα
e-mail: mail@2epal-kater.pie.sch.gr.
Τομέας Πληροφορικής | Κλείσιμο

Ο τομέας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ περιλαμβάνει την ειδικότητα "Υποστήριξη Συστημάτων-Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών". Ο απόφοιτος λοιπόν του Β' Κύκλου σπουδών, ειδικότητας "Υποστήριξη Συστημάτων-Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών", έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας επιπέδου 3, και μπορεί να εργασθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τομέας Γεωπονίας | Κλείσιμο

Ο γεωργικός τομέας της Ελλάδος διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι ως σήμερα. Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη ποικιλία κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν τη γεωργική παραγωγή, αφού παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής ενός ευρέως φάσματος γεωργικών προϊόντων.

Τομέας Υγείας & Πρόνοιας | Κλείσιμο

Ο τομέας Υγείας και Πρόνοιας που λειτουργεί στο σχολείο μας προσφέρει τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
2. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
3. Βοηθών Νοσηλευτών

Τομέας Οικονομίας & Δοιήκησης | Κλείσιμο

Ο τομέας Οικονομίας - Διοίκησης προσαρμόζεται συνεχώς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και δίνει στους μαθητές εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία. Σκοπός του τομέα ειναι να προετοιμάσει τους μαθητές να εργαστούν σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, τράπεζες, υπηρεσίες υγείας και άλλους οργανισμούς.